Ny studie: Hälsofarliga ”evighetskemikalier” inlagrade i levern hos ofödda barn

Photo by drsuparna https://www.flickr.com/photos/74896762@N00/

Kemikalier som vi får i oss via andning, mat och dricksvatten och som gör oss sjuka. Till och med innan vi fötts. Det låter som en konspiration – men mycket tyder på att det är exakt vad PFAS är. I en ny studie har man hittat inlagring av PFAS i ofödda barns lever. Och forskarna är överraskade över effekterna: ”Vi tänkte att vi kanske skulle se en viss påverkan på fostrens ämnesomsättning, men den var mycket starkare än vad vi hade väntat oss”

Jorunn Fagerström

create 2024-01-10 update 2024-01-10

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är en typ av kemikalier som används flitigt inom många industrier. De är både vatten- och oljeavvisande och tåg höga temperaturer. Egenskaperna gör dem åtråvärda i rengöringsmedel och brandskum. De finns dock i alla möjliga produkter: Kosmetika, förpackningar, smartphones, tandlagningsmaterial och stekpannor är bara några exempel.

Dessutom läcker PFAS ut i dricksvatten, luft och levande organismer. Och där blir de kvar. PFAS kallas ofta ”evighetskemikalier” – eftersom de i princip inte kan brytas ned.

Därför är det oerhört oroande att PFAS har kunnat kopplas till en lång rad sjukdomar. Djurförsök har visat att PFAS har effekter på levern, blodfetter, sköldkörtelhormon, immunförsvaret och fortplantningen. Vissa PFAS har setts ge ökad förekomst av tumörer. På befolkningsnivå har man sett samband mellan PFAS och högt blodtryck hos amerikanska kvinnor. Högt blodtryck är förknippat med stroke, hjärt-kärlsjukdomar och förtidig död.

Nu visar en ny studie, publicerad i The Lancet Planetary Health, PFAS inlagrade i levern på ofödda barn. Nivåerna var så pass höga att forskarna såg tydliga effekter:

”Resultaten var överraskande. Vi tänkte att vi kanske skulle se en viss påverkan på fostrens ämnesomsättning, men den var mycket starkare än vad vi hade väntat oss. Så tidigt i livet som under fosterstadiet, när organen håller på att utvecklas, kan även låga nivåer av PFAS innebära en stark påverkan” säger kemiprofessorn Tuulia Hyötyläinen till Läkartidningen.

Den tillåtna nivån av PFAS i dricksvatten ska sänkas om två år. Högsta tillåtna värde ska då sänkas från 90 nanogram per liter till 4. I många kommuner ligger PFAS-värdet idag långt över det kommande värdet. Att hundratals svenskar dricker förorenat vatten kommenteras kritiskt av Mattias Öberg, docent i toxikologi vid Karolinska institutet. ”Jag tycker att man har agerat långsamt” säger Mattias Öberg till Svt.

Reningen av dricksvattnet är välmotiverad – men långt ifrån gratis. Sex miljarder kronor kommer notan för reningen att landa på, enligt Svenskt Vatten. Många kommuner kommer därför troligen vara tvungna att höja vattentaxan rejält. I exempelvis Uppsala beräknas produktionen bli dubbelt så dyr till följd av PFAS.

”Det är orimligt. Förorenaren borde betala. Det är en princip inom miljölagstiftningen som borde tillämpas även när det handlar om PFAS” säger Bertil Lustig, expert på Svenskt Vatten till Svt.

De skador som PFAS redan orsakat är ännu inte klarlagda. För att förhindra fler lär vi behöva betala saftigt – eller politiker lägga om lagstiftningen ordentligt.

Dela