Nya kritiken: 2030-målen nås inte med regeringens politik

Idag presenterades Naturvårdsverkets underlag till regeringens klimathandlingsplan. Och myndigheten höjer ett varningens finger – genomförs regeringens politik når vi inte klimatmålen 2030.

Lorentz Tovatt

create 2023-04-13 update 2023-04-13

Varje ny mandatperiod ska den sittande regeringen ta fram en klimathandlingsplan där den samlar all sin politik som syftar till att nå klimatmålen. Inför att denna plan tas fram inkommer ansvariga myndigheter med underlag och förslag på åtgärder. Nu har den klimat-ansvariga myndigheten Naturvårdsverket presenterat sitt underlag.

Underlaget börjar faktiskt med att slå fast några positiva trender. Sedan det förra underlaget togs fram för fyra år sedan har trots allt en hel del skett som tar oss närmare klimatmålen. Naturvårdsverket pekar på höjda ambitioner i EU, på positiva investeringar i näringslivet och på att flera kraftfulla styrmedel införts av den tidigare regeringen.

Men, därefter är de glada nyheterna över. För när de nu ska göra sin bedömning kring Sveriges möjligheter att nå både de svenska klimatmålen och de klimatmål som EU antagit så blir det direkt svårare eftersom regeringen ännu inte tydliggjort vad de kommer göra med några helt centrala styrmedel. Men Naturvårdsverket konstaterar så mycket att om regeringen gör verklighet av sina hot att sänka reduktionsplikten kraftigt (alltså, minska inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel), så kommer Sverige ha väldigt svårt att nå klimatmålen till 2030. Den bedömning som Naturvårdsverket gör om 2030-målen gäller dels det särskilda målet som Sverige har om att minska utsläppen inom transportsektorn, men även det målet som Sverige har som del gör att EU ska klara sitt gemensamma klimatmål. Möjligheterna att nå målet minskar också på grund av att regeringen tagit bort klimatbonusen till elbilar.

Naturvårdsverket stämmer därmed in i den kritik som varit öronbedövande från forskare och miljörörelse. För bara någon vecka sedan presenterade Klimatpolitiska rådet sin stora granskning av regeringens klimatpolitik, vilken i huvudsak går i linje med den kritik som Naturvårdsverket för fram.

Naturvårdsverket presenterar i underlaget även 45 förslag som myndigheten anser bör finnas med i regeringens kommande handlingsplan. Det är åtgärder inom nästan alla sektorer, allt ifrån transporter, el och värme till jordbruk, industri och finansmarknader. En kort sammanfattning av underlaget och förslagen hittar du här.

Dela