Nya siffror: Dunderfiasko för kolkraften i EU

Foto: Sam LaRussa, Unsplash

Nya siffror visar den förnybara energin är på kraftig frammarsch i EU, medan fossil elproduktion som kol och gas är på väg nedåt.

Sven Elander

create 2024-02-07 update 2024-02-07

Vind och sol ökar – kol och gas minskar. Det är den korta sammanfattningen av hur det går med EU:s elproduktion. En ny rapport från tankesmedjan Ember har sammanfattat utvecklingen under 2023, och den är glädjande för alla som gillar förnybar energi.

Sol och vind står nu tillsammans för 27 procent av den europeiska elmixen och utvecklingen går snabbt uppåt. Räknar man in vattenkraften hamnar de förnybara energislagen på 44 procent.

Så här gick det för de olika energislagen:

Vindkraften ökade kraftigt och uppgår nu till 18 procent av Europas totala elproduktion.

Solel genererade 9 procent, men ökningen var mycket brant.

Gas ligger på 17 procent, vilket är en kraftig minskning.

Kol ligger på 12 procent, ner med hela 26 procent från året innan.

Kärnkraften landade på 23 procent, och är fortfarande det energislag som ger mest i den europeiska elmixen.

En annan intressant trend är den fallande efterfrågan på el. EU:s efterfrågan på el minskade med 3,4 procent under 2023 och har minskat med över 6 procent sedan året innan.

Dela