Osannolika bluffen i klimatplanen: Fem fel av fem möjliga

Foto: Kristian pohl/Regeringskansliet/Klimatpolitiska rådet

Regeringen påstår sig nå noll nettoutsläpp genom åtgärder inom fem områden. Klimatpolitiska rådets granskning visar att ingen av de fem punkterna håller måttet. 

Redaktionen

create 2024-03-25 update 2024-03-27

Klimatpolitiska rådet konstaterade i förra veckan att regeringens påstående om att det finns en plan för nettonollutsläpp helt enkelt inte stämmer: ”Vi har granskat regeringens handlingsplan och konstaterar att påståendet att den skapar förutsättningar för att nå hela vägen till nettonollutsläpp 2045 är missvisande och brister i saklighet”.  

Men vad är det egentligen som inte stämmer? 

Jo, regeringen påstår att de kan nå klimatmålet genom åtgärder inom fem olika områden. Det finns till och med en kurva i handlingsplanen som ser ut att gå ner till noll, och att det tidigare utsläppsgapet på 20 miljoner ton koldioxid kan täppas till på detta sätt. 

Klimatpolitiska rådet har gått igenom planen punkt för punkt, och den visar sig ha rejäla brister. Inte på en av punkterna. Inte på två eller tre. Nej: På alla fem! Låt oss gå igenom detta punkt för punkt:

Industrin

Regeringen skriver att industrins utsläpp kan minska med ytterligare 4,5 miljoner ton genom åtgärderna i klimathandlingsplanen. Detta är en enorm minskning. För att åstadkomma det skulle det krävas att befintliga råvarukedjor byts ut i kombination med storskalig utbyggnad av koldioxidavskiljning och lagring (CCS). Men klimatpolitiska rådet konstaterar kort och gott: ”Vi bedömer att handlingsplanen inte behandlar frågan om förändrade råvarukedjor inom olje- och mineralindustrin och inte heller innehåller några nya konkreta satsningar på CCS annat än att referera till ett pågående regeringsuppdrag till Energimyndigheten”.

El- och fjärrvärmesektorn

Regeringen menar att klimathandlingsplanen kan minska utsläppen med över 2 miljoner ton. Utsläppen i denna sektor kommer framför allt från att förbränning av plast. Klimatpolitiska rådet konstaterar att ”det saknas åtgärder i handlingsplanen som skapar förutsättningar för en storskalig förändring av avfallsförbränningen. Eller en utfasning av användningen av fossilbaserad plast”.

Transporter

Regeringen menar att man kan minska utsläppen med 3 miljoner ton här, och som grund för det har man en beräkning där reduktionsplikten kommer öka från 6 procent 2026 till 23,7 procent till 2030, för att därefter ligga kvar på 23,7 procent fram till 2045. Klimatpolitiska rådet konstaterar att några sådana planer inte finns med i handlingsplanen. 

Jordbruket

Regeringen menar att man kan minska utsläppen med 0,5 miljoner ton inom jordbruket. Men, som klimatpolitiska rådet konstaterar: Man presenterar inga nya konkreta insatser, så det är svårt att förstå hur detta ska ske. 

Kompletterande åtgärder

Regeringen anser sig skapa förutsättningar för att minska utsläppen med 8 miljoner ton genom ”kompletterande åtgärder” (t ex minska utsläpp i andra länder eller införa så kallad bio-CCS). Klimatpolitiska rådet konstaterar dock att några nya åtgärder på dessa områden inte presenteras i handlingsplanen, annat än förbättrade mätmetoder för återvätning av våtmarker.

Sammanfattningsvis kan man beskriva det som att regeringen bara dragit till med siffror som överhuvudtaget inte kan styrkas med politik. 

Dela