Portugal: segertåg för sol, vind och vatten

Portugal producerade under sex dagar i november förnybar el till hela landet, och kunde till och med sälja överskottet vidare.

Sven Elander

create 2023-11-26 update 2023-11-26

Mellan den 30 oktober och 6 november i år kunde Portugal driva hela sitt elsystem med enbart förnybara energislag. Under sex dagar i rad var det vind, vattenkraft och solenergi som stod för 100 procent av elproduktionen.

Under dessa dagar var också elpriset för konsumenterna ovanligt lågt, nästan gratis. Det rapporterar Canary media.

Men detta är bara början. Portugal har de senaste åren gjort en ambitiös resa och kraftigt ökat sol- och vindkraften. Detta har gjort att man kunnat minska på både kolkraft och olja i energisystemet.

Ännu har havsbaserad vindkraft inte spelat en så stor roll, men planerna är högtflygande.

Den portugisiska regeringen tillkännagav tidigare i år planer på offentliga auktioner som tillsammans ska ge 10 GW havsbaserad vindkraft. Det motsvarar ungefär lika mycket el som produceras i landet årligen. Och tidsplanen är imponerande – produktionen ska vara på plats redan 2030.

Foto: Anders J, Unsplash.

Dela