Regeringen vill skrota klimatmålen – för att rädda sig själva

Regeringen har sedan de tillträdde fått hård kritik för sin bristande klimatpolitik, vilket visades återigen i den nyligen lagda höstbudgeten som kommer att öka utsläppen betydligt. Nu berättar källor att regeringen jobbar på att rädda sig från kritiken – genom att skrota klimatmålen.

Erik Wahlström

create 2023-09-27 update 2023-09-27

Många har kritiserat regeringen för en bristande klimatpolitik, inte minst efter höstbudgeten som gjorde det klart att regeringens politik väntas öka utsläppen med uppemot 10 miljoner ton fram till 2030. En ökning som cirka 20 procent av Sveriges totala årliga utsläpp.

Miljöorganisationer, forskare och oppositionen har rasat över att regeringens politik går åt motsatt håll från vad klimatmålen säger. Bland annat har Centerpartiet hotat med misstroendeförklaring mot klimatminister Romina Pourmokhtari om regeringen inte kan leverera klimatpolitik som visar hur Sverige ska nå klimatmålen. Regeringen har hittills duckat att svara på hotet genom att återkommande hänvisa till att åtgärder ska presenteras i klimathandlingsplanen senare i år.

Nu kan Altinget avslöja att den handlingsplanen inte innehåller några kraftfulla åtgärder för att nå klimatmålen. Istället har en räddningsplan börjat ta form för att rädda regeringen från kritik. Planen verkar ha en enkel logik: finns det inga mål så kan man inte bli kritiserad för det.

Enligt Altingets källor har regeringens strategi varit att tidigare under året peka på att EU:s klimatpolitik har blivit mer ambitiös, vilket skulle minska behovet av att Sverige har egna mål. Detta antas också vara bakgrunden till att ekonomen John Hassler, som tidigare har varit kritisk mot de svenska målen, fick i uppdrag att utreda hur Sveriges klimatmål ska se ut framöver. Hans utredning ska redovisas 16 oktober.

Om målen mot förmodan finns kvar efter utredningen finns det enligt Altingets källor flera steg i regeringens räddningsplan. Målet är att Miljömålsberedningen – där Tidöpartierna har majoritet – ska konstatera att de svenska klimatmålen ska slopas. Allt pekar därför på att de svenska målen snart är ett minne blott.

fact_check Fakta

Sveriges klimatmål

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre senast år 2045 än utsläppen år 1990. De kvarvarande utsläppen ned till noll kan uppnås genom så kallade kompletterande åtgärder. För att nå målet får även avskiljning och lagring av koldioxid av fossilt ursprung räknas som en åtgärd där rimliga alternativ saknas.

Utöver målet för 2045 finns ett antal etappmål. Dessa är:

  • Utsläppen år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990.
  • Utsläppen år 2030 bör vara 63 procent lägre än utsläppen år 1990.
  • Utsläppen år 2040 bör vara 75 procent lägre än utsläppen år 1990.

Källa: Naturvårdsverket.

Dela