Regeringens nya smocka mot havsvinden

Foto: Regeringskansliet

Flera gånger har regeringen fällt krokben för utvecklingen av svensk havsbaserad vindkraft. Nu stryps de viktiga pengarna för undersökning av havsbotten, det rapporterar Altinget.

Lorentz Tovatt

create 2023-04-20 update 2023-04-20

Bland de första miljöpolitiska åtgärder som högerregeringen vidtog var att stoppa utbyggnaden av elkablar till havs, något som sätter hela utbyggnaden av havsvind på spel. Men regeringen nöjer sig inte där. I den budget som i veckan lades fram dolde det sig en ny otäck överraskning.

En viktig del av det förberedande arbetet för havsbaserad vindkraft är att undersöka havsbotten för att se var det är lämpligt att placera fundamenten för vindkraftverken. Det arbetet sköts av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Enligt myndighetens eget budgetunderlag har årets satsning på 35 miljoner varit helt central för utbyggnaden av havsvind. Men av de 35 blir nu bara 19 kvar, vilket kommer försena och försvåra arbetet.

– Egentligen skulle vi behöva öka takten eftersom behovet av information är så stort, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén till Altinget.

Men smockan är dubbel. Utöver att kraftigt minska anslaget så ska arbetet byta fokus. Från att underlätta för vindkraftsetableringar ska de 19 miljonerna nu också fokusera på att hitta lämpliga platser för koldioxidlagring. Regeringen skiftar därmed fokus från teknik som kan underlätta omställningen här och nu till teknik som kanske kan underlätta någon gång i framtiden. Vart går då övriga pengar? Jo, bland annat till att underlätta gruvbrytning.

Dela