Regeringens uranbesked kan bli fiasko – kommunerna vägrar

Det var under EU-mötet i Kiruna som näringsministern öppnade upp för att riva upp förbudet mot uranbrytning i Sverige. Nu säger berörda kommuner nej då riskerna anses vara för stora. Även kommuner som styrs av regeringspartierna själva.

Lorentz Tovatt

create 2023-02-19 update 2023-02-19

Uranbrytning har varit totalförbjudet i Sverige sedan 2018. I valrörelsen lovade Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att riva upp förbudet som en del i att bygga ut den svenska kärnkraften. Och efter Liberalernas svängning finns nu majoritet i riksdagen där frågan ska behandlas i mars.

Under EU-mötet i Kiruna i januari presenterade gruvjätten LKAB Europas största fynd av sällsynta jordartsmetaller. Då öppnade näringsminister Ebba Busch för att fyndigheterna kunde skynda på processen att häva förbudet om uranbrytning, då de även hittat uran i berggrunden. 

Detta argument, att det ska bli möjligt att använda det radioaktiva ämnet som är biprodukt när annat material bryts, har använts tidigare av både Moderaterna och Sverigedemokraterna i motioner till riksdagen. Ett annat att stoppet försvårar utvinning av innovationskritiska metaller och mineraler, eftersom ämnena ofta finns på samma ställen.

Men till Dagens Nyheter säger LKAB:s presschef Anders Lindberg att de inte är intresserade av uranet och därför inte berörs av förbudet:

– Nej det är ingenting som rör oss. Vi har samma låga halter av uran i våra fyndigheter som i stora delar av Sveriges berggrund. Vi ser inte ett värde i att ta till vara på dem.

Däremot finns större halter uran runt Storsjön i Jämtland. Tidigare har kommunalrådet i Bergs kommun Therese Kärngard (S) sagt nej till uranbrytning. Orsaken är risk för förorening av dricksvattnet och miljön. Området är ett unikt kulturlandskap med anor från medeltiden. Även det moderata oppositionsrådet Daniel Hillbom har sagt nej:

– Hela den stora fyndigheten vätter ner mot Storsjön. Vi Bergsmoderater vill definitivt inte riskera Storsjöns vatten. Det är Sveriges femte största sjö och dricksvattentäkt för tiotusentals människor. Riskerna är för stora för att det ska vara godtagbart.

Nu sluter även kommunerna Åre, Krokum och Östersund upp. Alla kommuner runt Storsjön är emot uranbrytning. 

Tittar man på styret i kommunerna runt Storsjön är det en blandning av rött och blått. Kommunpolitikerna är alltså inte överens med sina moderpartier. Ett exempel är Krokums kommun som styrs av koalitionen Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. 

Det unika kulturlandskapet runt Storsjön i Jämtland är ett av de områdena som hade hotats av storskalig uranbrytning om förbudet försvann

Och detta är inte unikt för Storsjön. 

De största fyndigheterna av uran i Sverige finns i Billingen – ett platåberg i skarven mellan Falköping, Skövde och Skara – där brytning pågick på 1960-talet. Falköping och Skövde använde 1977 det kommunala vetot för att stoppa brytningen. Och enligt Falköpings kommunstyrelseordförande Adam Johansson (M) är dörren för en gruva fortfarande stängd: 

– Falköpings kommun använde det kommunala vetot mot uranbrytning redan på 1970-talet och vårt ställningstagande i den frågan har inte förändrats sedan dess. Vi är fortfarande negativt inställda till en brytning av uran i de berg som finns i vår kommun, och dessa har också fått en UNESCO-stämpel vilket förstärker skyddsbehovet ytterligare, skriver han i ett mail till Klimatgranskaren.

Vi följer med spänning hur regeringen ska hantera sina egna kommunpolitiker i frågan om uran.

Dela