Rekord för vindkraften 2023 – men räcker rekord?

Foto: Pixabay/Pexels

Den goda nyheten är att världen fick rekordmycket ny vindkraft 2023. Den dåliga: att det kommer behövas betydligt mer än så.

Ossian Matthiessen

create 2024-04-19 update 2024-04-19

Tillskottet av ny vindkraft slog nytt rekord 2023. Vindkraftverk med en installerad effekt på 117 gigawatt tillkom under förra året runt om i världen – en ökning med 50 % jämfört med 2022, enligt nya siffror från The Global Wind Energy Council (GWEC). Tillskottet motsvarar ungefär sju gånger all vindkraft som fanns i Sverige 2023.

Det gäller dock att hålla två tankar i huvudet här. Trots rekordet är det långt ifrån tillräckligt, enligt GWEC. Utbyggnaden av vindkraften skulle behöva ske tre gånger snabbare för att nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. Förra året korsades den historiska gränsen på en terawatt installerad vindkraft globalt. Redan till 2030 behöver vi nå två terawatt, en fördubbling, säger organisationens VD Ben Backwell.

En källa till glädje är att det är flera länder med fossiltunga energisektorer som toppar listan på vindkraftsutbyggnad. På första plats hittar vi Kina, som stod för 65 % av all ny vindkraft förra året. Den stora ledaren följs av USA, Brasilien, Tyskland och Indien. Sammantaget byggdes vindkraft i 54 länder på samtliga kontinenter.

Det finns tydliga paralleller till situationen i Sverige där vindkraften växer, men skulle behöva en ökad utbyggnadstakt. Så sent som i veckan träffade Ebba Busch industrin i Västra Götaland – en landsända där behovet av el växer snabbt. Industrin vill expandera, kraftbolagen är redo att bygga vindkraft, men regeringen släpar fötterna efter sig med att godkänna projektansökningar.

Ministern tycks hellre vilja peka mot en avlägsen och dyr framtid med kärnkraft än att släppa fram den förnybara elproduktion som marknaden efterfrågan och som ligger betydligt närmre i tiden.

Foto: Pixabay/Pexels

Dela