Röstade nej till krav på bättre luft – ”inte realistiskt”

Sara Skyttedal. Foto: Politikerveckan Almedalen, wikimedia commons

Tre svenska Europaparlamentariker röstade nej till nya krav på skärpta reglerna för hur mycket farliga luftföroreningar som ska tillåtas i medlemsländerna.

Redaktionen

create 2024-04-18 update 2024-04-18

Luftföroreningar är den största miljörelaterade hälsorisken i Europa. Enligt Europeiska Miljöbyrån EEA försämrar dålig luftkvalitet människors hälsa och välbefinnande och orsakar omkring 300 000 dödsfall som skulle kunna förebyggas varje år bara i Europa. Barn drabbas värst av förorenad luft eftersom de riskerar få kroniskt nedsatt lungfunktion som kan ge lungsjukdomar i vuxen ålder.

Därför har ett förslag diskuterats inom EU om att skärpa reglerna för hur mycket farliga luftföroreningar som ska tillåtas i medlemsländerna. Och lyckligtvis kunde Europaparlamentet i höstas anta ett förslag om att de högsta tillåtna nivåerna av farliga luftföroreningar ska följa Världshälsoorganisationen WHO:s riktmärke. Detta ligger också i linje med de nivåer som forskarna anser bör gälla för att undvika hälsofara.

Men SR Ekot rapporterar nu att tre svenska parlamentariker röstade nej till förslaget i Europaparlamentet, bland annat Sara Skyttedal, som då företrädde Kristdemokraterna:

– En bra miljöpolitik är ambitiös men realistisk, och det var inte parlamentets position i den här frågan, säger hon till Ekot.

En liknande förklaring hörs från Skyttedals före detta partikollega David Lega (KD), som också röstade nej då han ansåg att förslaget var ”orealistiskt”. Peter Lundgren, fd SD, röstade också nej.

Sex andra ledamöter från Moderaterna och Sverigedemokraterna lade ner sina röster i omröstningen i höstas, medan de andra svenska Europaparlamentarikerna röstade för förslaget, rapporterar Ekot.

Foto: Politikerveckan Almedalen, Wikimedia commons.

Dela