Så underlättar EU för köttet – och försvårar för alternativen

Trots att det är klarlagt att en minskad köttkonsumtion är avgörande för att klara klimatmålen så går övergången till mer vegetariska alternativ trögt. Nu kan en ny studie visa att kött- och mejeriindustrin har en stor påverkan på beslutsfattarna i både EU och USA, och att stora summor satsas på att motverka en förändring i en mer hållbar riktning.

Lovisa Berglund

create 2023-08-24 update 2023-08-24

I en studie har forskare från Stanford University jämfört regelverk, subventioner och lobbying kopplat till kött- och mejeriprodukter med plantbaserade alternativ. Detta genom att bland annat jämföra jordbrukspolitiska förslag som lagts i EU och USA mellan 2014 och 2020. Resultatet visar föga förvånande att mångdubbelt mer pengar satsas på köttindustrin, och att köttindustrin har stor påverkan på beslutsfattarna i både EU och USA.

I EU satsas ungefär 1200 gånger mer pengar i offentliga medel på kött- och mejeriproduktion jämfört med alternativen. Motsvarande siffra i USA är 890. I USA spenderas också 190 gånger mer pengar på lobbyism från kött- och mejeriindustrin. Här är motsvarande siffra för EU endast tre, men det är viktigt att notera att författarna själva skriver att denna siffra är osäker då transparensen kring detta i EU är mycket bristfällig.

Andra slutsatser från studien är att:

Både i EU och i USA försvåras marknaden för plantbaserade alternativ genom lagstiftning som begränsar användandet av ord som ”ost” eller ”korv” i produktnamnen.

Nästan alla länder utesluter hållbarhetsperspektivet i sina nationella kostråd. Här är enbart de nordiska länderna undantag.

Medel riktade till forskning och innovation gick till 97 % till att öka produktionen i köttindustrin.

Köttbönder i EU får nästan 50 % av sin inkomst i direkta subventioner.

Det behövs alltså ett stort skifte från lagstiftarna i EU och USA i hur vi ser på alternativen till kött- och mejeriprodukter för kunna ställa om till ett hållbart matsystem, för just nu är det bakåtsträvarna och de stora utsläpparna som sätter agendan.

Dela