Skinande utvecklingen som ger hopp – solenergi exploderar

Gång på gång har experterna underskattat utvecklingen. De senaste siffrorna visar att solenergin producerar mer el än vad den mest optimistiska prognosen förutspådde skulle ske först 2030. Och framtiden ser skinande ut.

Lorentz Tovatt

create 2023-01-04 update 2023-01-04

Både det Internationella Energiorganet och FN:s klimatforskarpanel IPCC har gång på gång underskattat vilken kraft det ligger i energiomställningen. Priset på solenergi har fallit snabbare än prognostiserat och mängden energi som producerats har år efter år blivit mycket högre än vad man trott.

För att greppa hur sensationella de senaste siffrorna är kan vi gå tillbaka till IPCC:s rapport från 2017. Om man där plockar ut den mest optimistiska prognosen så hävdar den att världen kommer producera 1000 TWh solenergi år 2030.

Men, nu har då siffror kommit för elenergiproduktionen 2021. Och var landar då dessa på? Jo, 1000 TWh. Världen har alltså överträffat IPCC:s mest optimistiska prognos – 9 år tidigare.

Utvecklingen beror mycket på den enorma prisutvecklingsresa som solenergin gjort de senaste 10-20 åren. Även där har experterna gång på gång underskattat tekniken. Bilden nedan visar hur solenergin på ett årtionde blivit den billigaste källan till elektricitet av alla kraftslag. Den är nu billigare än vad de flesta prognoser någonsin trott att den skulle bli. Detta är goda nyheter för klimatarbetet eftersom det innebär att även u-länder kommer ha råd med ren, förnybar energi och inte behöver gå omvägen via det fossila. Redan nu är solenergin så billig att den på vissa marknader konkurrerar ut inte bara ny fossil energi utan även befintlig, som i exemplet södra Australien där kolkraftverk nu tvingas lägga ner.

Dela