Slutförhandling för världshaven – mycket press på Sverige

Just nu pågår slutförhandlingarna i FN om hur havet ska skyddas från överexploatering. Som ordförandeland i EU ligger nu mycket press på regeringen.

Lovisa Berglund

create 2023-02-20 update 2023-02-20

Idag inleds förhandlingarna för ett nytt globalt havsavtal inom FN. Förhoppningen är att förhandlingarna leder till ett större skydd för de delar av havet som inte tillhör enskilda stater, det vill säga 95 % av allt hav. Detta är slutförhandlingen i en process som, på grund av sin komplexitet, dragit ut på tiden och pågått i över 15 år. Att avtalet kommer på plats är också avgörande för att kunna nå upp till löftet om att skydda 30 % av land och hav från ytterligare förstörelse, vilket beslutades om på FN:s globala möte för biologisk mångfald i Montreal i höstas.

Utrikesminister Tobias Billström är ansvarig för att ta fram EU:s gemensamma förhandlingsposition och driva Sveriges linje. I regeringens eget pressmeddelande säger Tobias Billström att Sverige som ordförande i ministerrådet kommer arbeta hårt för att nå en ambitiös överenskommelse. Även klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari uttalar sig i samma pressmeddelande om hur avgörande detta avtal är för att bekämpa både fattigdom och klimatförändringarna.

Det har varit ganska tyst inför mötet från regeringens sida men förhandlingarna pågår fram till 3 mars så det finns chans till bättring. Klimatbevakaren hoppas att regeringen lever upp till vad man lovat och kommer uppdatera om hur förhandlingarna går.

Dela