Staten hindrar utbyggnaden av solenergi

Solenergi motsvarande ett halvt kärnkraftverk ligger just nu för godkännande hos statens länsstyrelser. Men processerna drar ut på tiden och många parker får nej.

Lorentz Tovatt

create 2022-12-20 update 2022-12-20

I en ny kartläggning framkommer det att 93 anmälningar för solparker väntar på besked från länsstyrelserna. Tillsammans skulle parkerna kunna producera 2,5 TWh el, vilket är mer än den årliga elanvändningen i Malmö. Det motsvarar också ungefär en halv kärnkraftsreaktor eller en relativt stor modern vindkraftspark.

 

– Solkraften har stor potential att snabbt bidra till att pressa de höga elpriserna som drabbar både företag och hushåll. Men då måste länsstyrelserna ge klartecken till de anmälningar som väntar på beslut. I dag får många parker vänta länge på besked och stora parker får ofta avslag, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi, som ligger bakom kartläggningen.

 

Branschorganisationen framhåller att de flesta nya parker planeras i Skåne, den region som drabbats hårdast av de höga elpriserna. Bara dessa parker skulle öka elproduktionen i Skåne med nästan 50 procent och därmed ha en positiv effekt på elpriset.

Dela