Stort missnöje med regeringens klimatpolitik

Foto: Tom Samuelsson, Wikimedia commons

En klar majoritet av svenska folket, 57 procent, tycker att regeringen sköter klimatpolitiken mycket dåligt eller ganska dåligt. Det visar en ny undersökning från Ekot/Indikator.

Sven Elander

create 2024-05-29 update 2024-05-29

Hela 57 procent av svenska folket anser att regeringen sköter klimat- och miljöpolitiken ganska eller mycket dåligt. 33 procent tycker att de sköter den ganska eller mycket bra. Det visar nya siffror som undersökningsföretaget Indikator tagit fram på uppdrag av SR Ekot. När det gäller det sammantagna betyget anser 51 procent att regeringen sköter sitt arbete dåligt och 42 procent bra.

Möjligen har det låga betyget i klimatfrågan något att göra med den klimatpolitik som lagts fram, där utsläppen väntas öka kraftigt till följd av regeringens politik. Fyra miljoner ton i ökade utsläpp väntas bara under 2024 till följd av sänkt reduktionsplikt och sänkningar av skatten på fossila drivmedel. Lägger vi till 2025 och 2026 blir det sannolikt minst tolv miljoner ton bara under denna mandatperiod.

Möjligen är det också så att många inte helt och hållet har övertygats om regeringens egen bedömning att man ”skapat förutsättningar att nå klimatmålet till 2045”, eftersom landets samlade expertkår dömt ut uttalandet. Regeringens egen expertmyndighet tror till exempel att man kommer missa målet med 11 miljoner ton med den förda politiken.

Möjligen är det också så att en del väljare inte till fullo känner förtroende för den rådande strategin: att vi måste ”bulka” ordentligt nu för att orka sänka utsläppen senare.

 

Foto: Tom Samuelsson, Wikimedia commons.

Diagram från Ekot/Indikator.
Dela