Svensk industri: Busch har fel om vindkraften

Bild: Frankie Fouganthin (beskuren) och Waldemar on Unsplash

Svenska storföretag har nu tröttnat på regeringens aviga inställning till vindkraft. I ett utspel utmanar de energiminister Ebba Busch och menar att hon far med osanning.

Lorentz Tovatt

create 2024-05-21 update 2024-05-21

Det är VD:arna på fem stora industriföretag som i ett utspel i Dagens industri kräver att regeringen ändrar kurs i energipolitiken. Bland företagen hittar vi ståltillverkaren Ovako och massabolaget SCA.

Det övergripande budskapet från VD:arna är tydligt: Sluta med det enöga fokuset på kärnkraft och börja underlätta för vindkraft istället. ”Regeringens ambition att möta en fördubblad efterfrågan på el till 2045 är bra. Men ett alltför ensidigt fokus kärnkraft är problematiskt”, skriver de i ingressen av artikeln.

Bolagen skickar också en känga rakt mot energiminister Ebba Busch. KD-ledaren har gång på gång de senaste åren påstått att det inte går att tillföra mer vindkraft till elsystemet om man inte samtidigt tillför mer kärnkraft. Påståendet döms nu ut i bolagens artikel:

I den energipolitiska debatten påstås felaktigt att Sverige är på väg att få en större andel väderberoende elproduktion än vad elsystemet kan hantera. Välgrundade studier och praktiska exempel från bland annat Portugal och Irland visar att snabb och storskalig utbyggnad av vind- och solkraft kan ge robusta elsystem och konkurrenskraftiga elpriser.

Istället för enögt kärnkraftsfokus kräver nu industrin att regeringen ändrar sig om vindkraften. Man efterfrågar snabbare tillståndsprocesser, ett mer rättssäkert lokalt veto samt att de kommuner som säger ja till mer vind ska få ekonomiska fördelar.

Bild: Frankie Fouganthin (beskuren) och Waldemar on Unsplash

 

Dela