Svenska folket vill minska flygandet – ministern vill öka det

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet, Géraud Gordias/unsplash

Infrastrukturministern vill ta bort flygskatten och ösa miljarder över flyget. Nu visar det sig att politiken saknar stöd: svenska folket vill i stället förbjuda flygresor där tåg kan ersätta. 

Sven Elander

create 2024-05-30 update 2024-05-30

Det var i en intervju tidigare i år i SvD öppnar som infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) öppnade för att slopa den effektiva och populära klimatskatten på flygande. Regeringen har nu lagt fram ett förslag om att halvera skatten, som för närvarande är ute på remiss.

Andreas Carlson (KD) har också presenterat ett flertal satsningar på flyget: ytterligare en miljard i riktat stöd till flygbolagen för att ”öka flygets konkurrenskraft”. Ministern har också – tvärt emot vad forskningen är överens om – påstått att flyget är ett av de mest hållbara sätten att resa på. Detta trots att flyget till 99,4 procent drivs av fossila bränslen.

Nu visar det sig att det finns ett starkt stöd för förslaget även i Sverige. I årets SOM-undersökning från Göteborgs Universitet svarar 57 procent av svenska folket att de vill förbjuda flygresor där destinationen kan nås inom tre timmar med tåg. Endast 25 procent tycker att förslaget är dåligt. Resten svarar att de inte vet.

Stödet är som störst på landsbygden där hela 61 procent vill införa ett förbud mot korta flygresor. Stödet är också något högre bland låginkomsttagare än bland höginkomsttagare. Undersökningen visar också att hela 74 procent av svenska folket är positiva till att satsa mer statliga pengar på att bygga ut kollektivtrafiken. Endast 7 procent tycker att det är ett dåligt förslag.

Dela