Sveriges största miljöbrottmål: Elva åtalas i Think Pink-skandalen

Photo by Evan Demicoli on Unsplash

Hundratusentals ton sopor och giftigt avfall som grävts ned i marken, börjat brinna och enligt forskare inneburit fara för boende i närområdet. Det anklagas nu sopföretaget Think Pink för i vad som från åklagarsidan kallas för det största miljöbrottmålet i Sverige. ”Det blir nästa generation som får betala priset” säger en av åklagarna till DN om det giftiga avfallet.

Jorunn Fagerström

create 2023-12-29 update 2023-12-29

För tre år sedan vällde stickande rök in över södra Stockholm. Den kom från ett enormt sopberg – ett av många, skulle det visa sig. 200 000 ton byggavfall, enligt en granskning från Göteborgs-Posten, har dumpats eller grävts ned runt om i landet. Företaget Think Pink har med sina karaktäristiska rosa sopsäckar tagit betalt för hantering av bygg- och rivningsavfall. Hanteringen bestod i att dumpa eller gräva ned byggavfallet osorterat. Skandalen har sedan 2020 vuxit sig enorm när allt fler sopberg har hittats, bland annat med hjälp av anmälningar från privatpersoner. Nu åtalas elva personer för grovt miljöbrott.

Mängden avfall är i sig skrämmande. Även typen av avfall bidrar emellertid till brottets allvarlighet. Arsenik, bly, dioxiner, petroleumprodukter, zink och koppar har på flera platser hittats i skadliga mängder. ”Det som är skrämmande med miljögifter är att vi många gånger inte ser effekterna direkt utan det blir nästa generation som får betala priset” säger tredje åklagare Linda Schön till DN.

Senior åklagare Lise-Lotte Tegler menar att de åtalade har visat en likgiltighet inför konsekvenserna av brottet. Dessutom ska de ha försökt mörka sina brott:

”På en del platser menar vi att de åtalade har försökt dölja det de hållit på med. Ett sätt har varit att de har fyllt upp all mark med avfall och sedan ställt balar ovanpå” säger Lise-Lotte Tegler till DN.

Huvudmisstänkta Bella Nilsson, som bytt namn till Fariba Vancor, och hennes tidigare man Thomas Nilsson. De greps redan i september 2020. Bland de nio andra som anklagas ingår en ”miljökonsult” som greps på Arlanda då han försökte fly till Malaga under falsk identitet. Av de fastighetsägare som har tagit emot avfallet betraktas vissa som misstänkta för brott.

Rättegången har ännu inte inletts och förväntas bli omfattande. Utgången kan bli vägledande inom många framtida miljöbrottmål. Med en så enorm mängd olagliga sopberg måste Think Pink ha betraktat risken för upptäckt som stor. Att verksamheten ändå bedömdes gynnsam säger något om hur tandlöst miljöbrott har behandlats av det svenska rättssystemet. Nu får vi, och Think Pink, svaret: Lönar sig grovt miljöbrott?

Dela