Trots nya strömmingslarm – nu ska trålarna fyllas

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Foto: Wikimedia Commons

Alarmerande uppgifter visar att strömmingen i Östersjön både blivit mindre i storlek och färre i antal. Det hindrar dock inte EU från att tillåta fortsatt industriellt fiske.

Sven Elander

create 2023-11-23 update 2023-11-23

Strömmingen i Östersjön mår inte bra. Den blir allt mindre i storlek, och allt färre i antal. Det var därför EU-kommissionen tidigare i år föreslog att endast en minimal kvot skulle tillåtas.

Så blev det inte. Den svenska landsbygdsministern Peter Kullgren (KD) var nyligen med och beslutade att tillåta fortsatt storskaligt strömmingsfiske i Östersjön. För strömming i Bottenviken blev kvoten 55 000 ton, 55 gånger högre än vad EU-kommissionen föreslog. Men Sverige var ”nöjda” med beslutet.

Nu kommer nya data som visar att läget är mycket kritiskt för strömmingen. Enligt siffror från det internationella havsforskningsrådet ICES har antalet strömmingar i Östersjön halverats de senaste tolv åren, från runt 60 miljarder individer till dagens 31 miljarder individer. Det framgår av en artikel på Stockholms Universitets Östersjöcentrums hemsida.

Den största nedgången syns bland äldre (och större) strömmingar, från sex år och äldre. Antalet riktigt gamla strömmingar, 16 år och äldre, har minskat med cirka 80 procent, från 260 miljoner individer (2010) till cirka 50 miljoner individer i dag.

Men EU-ministrarnas (med Peter Kullgren i spetsen) beslut är förödande för strömmingen av flera skäl. Den höga nivå som ministrarna tillåter innebär att fångsterna nu hamnar på samma nivå som i början av 2000-talet. Och en viktig skillnad är att beståndets lekbiomassa i dag bara är hälften så stor som den var då.

Hur går detta ihop? Jo, svaret är att strömmingarna inte bara blivit färre, utan också väldigt mycket mindre. Och eftersom fångsten mäts i ton och inte i antalet fiskar kommer det bli många fler fiskar som går åt den här gången.

– I praktiken innebär det att fiskeridödligheten, alltså den andel av beståndet som dödas av fisket, kommer att vara ungefär dubbelt så stor nästa år jämfört med vad den var för 15-20 år sedan, säger David Gilljam, forskare på SLU Aqua i en artikel på Stockholms Universitets Östersjöcentrums hemsida.

Gilljam får också frågor om framtiden för strömmingen i Östersjön:

Det har gått rejält utför för strömmingen i Bottniska under dessa år. Vad talar för att det skulle gå bättre den här gången?  

– Inte mycket. Det ser mörkt ut för strömmingen. Risken för att lekbiomassan hamnar under den kritiska nivån Blim nästa år är alldeles för stor för att fortsätta fiska, säger David Gilljam.

Så fisket borde ha stoppats?

– Jag anser det. Enligt ICES är risken för att hamna under Blim nästa år högre än fem procent och då ska vi inte fiska mer. Ur mitt perspektiv finns det inte så många andra sätt att tolka det som står i förvaltningsplanen, säger David Gilljam.

 

ICES är en internationell organisation, bestående av mer än 4000 forskare från drygt 20 medlemsländer, som tar fram forskning och råd för att stödja ett hållbart nyttjande av världshaven.

Dela