Tyskland satsar på produktion av solpaneler

Tyskland ligger redan i framkant vad gäller solpaneler på taken. Nu vill man utmana Kina och andra länder även gällande produktion av själva solpanelerna.

Lorentz Tovatt

create 2023-08-21 update 2023-08-21

I en global jämförelse ligger EU relativt bra till gällande mängden solel, inte minst Tyskland som har en ganska så stor andel solenergi i sin elmix. Men EU har länge släpat efter rejält när det gäller själva produktionen av panelerna. Istället är det Kina som kommit att dominera den marknaden, vilket lett till kritik om ett allt för stort energiberoende. Därför har fler och fler lyft att EU borde satsa på att skaffa sig en egen solpanelsindustri.

Detta är ett av skälen till att den tyska regeringen nu skridit till verket och lovat ekonomiskt stöd till de aktörer som storskaligt vill satsa på solpanelsproduktion.

– För viktiga omställningsteknologier behöver vi vår egen tillverkningskapacitet i Tyskland och Europa. Detta är inte bara en fråga om ekonomisk rationalitet utan också om ekonomisk säkerhet, sade Tysklands gröna klimatminister Robert Habeck när stödet annonserades.

Och nu kommer projekten. Nästan två och en halv miljard kronor satsas nu av tre solenergibolag för att bygga en storskalig fabrik för produktion av solpaneler. Och ambitionerna är höga, de tre företagen siktar på att kunna täcka nästan hela Tysklands behov av solpaneler.

I Sverige saknar vi solpanelindustri nästan helt. Undantaget är företaget Midsummer som specialiserar sig inom att göra solcellstak med unikt tunna paneler.

Dela