Unik svensk vågenergi nu installerat

Ett svenskt bolag kan bli först i världen med att slå igenom med att utvinna el ur vågornas energi. Nu har de installerat sin första enhet utanför den portugisiska kusten.

Lorentz Tovatt

create 2023-09-11 update 2023-09-11

Inspirerat av det mänskliga hjärtats pumpande effekt har det svenska bolaget CorPower utvecklat en unik teknik för att utvinna el ur vågrörelser ute till havs. Genom att placera ut stora bojar ute till havs som pressas uppåt av vågdyningarna ska havets energi kunna tas tillvara. Tekniken ska dessutom komplettera vindenergi bra eftersom den kan generera el innan vinden når land och därmed delvis täcka upp för de tillfällen då vindkraften på land står still.

Nu har bolaget nått ett genombrott. De har framgångsrikt installerat sin första kommersiella WEC (Wave Energy Converter) i norra Portugal.

– Detta är en stor milstolpe för CorPower och ett mycket spännande nytt kapitel för marin energi. Vi går nu in i en spännande fas med att demonstrera vår första kommersiella maskin, säger VD Patrik Möller i en kommentar på bolagets hemsida.

Det finns fler svenska pionjärer inom marin energi. Göteborgsbaserade Minesto tar istället vara på tidvattnets energi genom att installera generatorer som liknar propellerplan under vattenytan.

Dela