Uppgifter: Kor kan stängas inne året runt

Foto: Daniel Quiceno M, unsplash

En regeringsutredning tittar just nu på att ta bort betesrätten för mjölkkor, den så kallade Lex Lindgren, enligt uppgifter till DN. Många frågar sig nu: Varför gör de på detta viset?

Sven Elander

create 2024-05-04 update 2024-05-04

Det finns saker som man måste våga göra. Annars är man bara en liten lort. En sån sak skulle kunna vara att stå upp för kors rätt att få beta utomhus sommartid. Denna rätt slås också fast i en lag från 1988, den så kallade Lex Lindgren, uppkallad efter Astrid Lindgren som stred länge för djurs rätt att utöva sitt naturliga beteende. Men just nu tittar en regeringsutredning på att upphäva just denna rätt, enligt uppgifter till DN.

Det är regeringens utredning om att stärka jordbrukets konkurrenskraft, som leds av utredare Elisabeth Nilsson, som tittar på ett flertal frågor. En av dessa är enligt DN:s uppgiftslämnare betesrätten för mjölkkor som går fritt inomhus – kor i så kallad lösdrift.

Forskning visar att kor mår bra av att beta utomhus och att deras närvaro på betesmark bidrar till biologisk mångfald.

– Kor är djur som är anpassade för att beta. Det är hela deras biologiska grundfunktion och det kan man inte tillgodose om man håller dem inomhus, även om de går i lösdrift, säger Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet, till DN.

Organisationen Greenpeace har tillsammans med flera djurrättsorganisationer startat en namninsamling för kornas rätt att beta, och de vill skicka regeringsutredningen rakt åt pipsvängen.

– Genom utredningen kan vi förstå att regeringen enbart föreslår ett ökat djurskydd på EU-nivå för att kunna skjuta ifrån sig det nationella ansvaret. Regeringen använder det som täckmantel för att ta bort beteskravet – något som vi ju länge sett som en självklar del av det svenska djurskyddet, sa Matilda Antti, politiskt sakkunnig hos Djurens Rätt, en av organisationerna bakom namninsamlingen.

Kristdemokraterna har tidigare drivit frågan om att ta bort beteskravet. Men i och med att de innehar landsbygdsministerposten har de nu större möjlighet att få igenom kravet.

Det är inte klokt. Apselut inte klokt.

 

Foto: Daniel Quiceno M, unsplash

Dela