1 000 gröna jobb försvinner när regeringen skär ner

Det blir färre insatser för att skydda natur och bevara hotade arter efter regeringens jättenedskärning. Dessutom kan 1 000 gröna jobb försvinna på landsbygden.

Sven Elander

create 2023-01-31 update 2023-01-31

I budgeten för 2022 meddelades att regeringen skär ner hela 1,5 miljarder på skydd och skötsel av värdefull natur. Nu flaggar Naturvårdsverket för att 1 000 jobb på landsbygden kan försvinna som en konsekvens av de minskade anslagen. Utöver det kommer den svenska naturen att få betala ett högt pris. Så här skriver myndigheten i sin analys:

Det blir betydligt färre skötselinsatser i skyddade områden, färre åtgärder för bevarande av hotade arter och det kommer inte heller utbetalas medel för bekämpning av invasiva främmande arter. Dessutom kommer det bli mindre utrymme för insatser för att öka människors tillgänglighet till skyddade områden och underhåll av anläggningar, så som skyltning, vandringsleder, utsiktsplatser, grillplatser med mera.

Regeringen har helt tagit bort pengarna för Länsstyrelsernas arbete med att bekämpa invasiva arter, vilket klimatgranskaren rapporterade om igår. Invasiva arter kan spridas snabbt och orsaka allvarliga skador på exempelvis infrastruktur.

Regeringen planerar ännu större nedskärningar på naturskydd 2024 och 2025.

 

 

 

 

Dela