Budgetbeskedet: Inget svenskt importstopp av rysk gas att vänta

Sverige kommer fortsätta importera rysk gas, det framkommer i dagens budgetproposition. Trots att riksdagen krävt att Sverige agerar tänker regeringen vänta in EU.

Lovisa Berglund

create 2023-09-20 update 2023-09-20

Sverige fortsätter att importera rysk fossilgas, trots att riksdagen i maj 2022 röstade för ett importstopp genom ett så kallat tillkännagivande. Detta är något som Klimatgranskaren skrivit om tidigare.

Även om riksdagen röstat för att upphöra med importen så krävs det att regeringen verkställer det för att det ska bli verklighet, vilket alltså fortfarande inte hänt. I dagens budget fick vi en kort uppdatering om hur regeringen resonerar i frågan.

Under utgiftsområde 21 Energi går det bland annat att läsa följande:

Regeringen har i förhandlingar inom EU drivit och kommer fortsättningsvis att driva de frågor som omfattas av tillkännagivandet och som berör frågeställningar som hanteras inom EU.

Enkelt uttryckt så tycker regeringen att de gör tillräckligt eftersom de driver frågan i EU. Den som hoppades att Sverige skulle kunna gå före med ett eget importstopp kan alltså sluta drömma. Trots att rysk fossilgas fortsätter anlända till svenska hamnar och pengar flödar tillbaka till Putin bedömer regeringen att riksdagens tillkännagivande är slutbehandlad.

Dela