Efter budgetsmällen: Vandringsleder över hela landet kan förfalla

Bild: Från Ulf Kristerssons instagramkonto

Vandringsleder och naturområden över hela landet riskerar att förfalla efter regeringens brutala budgetnedskärning. En lång rad länsstyrelser larmar.

Sven Elander

create 2023-10-16 update 2023-10-16

Efter regeringens brutala nedskärning på miljö i budgeten för 2023 hotas nu vandringsleder, skötsel av ängar och hagar, bekämpning av invasiva arter och en rad andra viktiga åtgärder för värdefull natur. TT har skickat en enkät till länsstyrelserna och samtliga 18 svarande uppger att ambitionsnivån måste sänkas på grund av nedskärningarna.

Budgetposten ”åtgärder för värdefull natur” minskades med nästan hälften i år, en budgetpost som omfattar alltifrån friluftslivsarbete till naturvård och insatser mot invasiva arter. Underhåll av vandringsleder, rastskydd, spänger och andra friluftsanordningar är sådant som fått skäras ner på många håll.

I Norrbotten oroas man nu över att populära vandringsleder som Kungsleden är hotade eftersom pengar saknas till underhåll:

– Den risken finns definitivt. Går en bro sönder på Kungsleden och vi inte har pengar att renovera så kan vi behöva stänga leden. I år har vi haft tur eftersom relativt få friluftslivsanläggningar gått sönder, men framöver kan det bli större bekymmer, säger Erik Granerot från länsstyrelsen i Norrbotten till TT.

Regeringen har i budgeten för 2024 visserligen gjort ”satsningar” på naturskydd i budgeten, men det visade sig ganska snabbt att denna satsning var mindre än det man skurit ner året innan.

Det som också komplicerar saken är att två budgetposter i miljöbudgeten (utgiftsområde 20) har snarlika namn. Anslagspost 1:3 ”Åtgärder för värdefull natur” och anslagspost 1:14 ”Skydd av värdefull natur”. Det är den senare som nu höjs med 500 miljoner och därmed landar nästan lika högt som innan nedskärningen. Men den förra, skötsel av värdefull natur, tycks förbli på ungefär samma nivå. Och det är denna budgetpost som bland annat går till att underhålla vandringsleder.

TT har också gjort en sammanställning över vad som försvinner i olika län:

Blekinge län: Restaurering av hagmarker och skogliga åtgärder.

Dalarnas län: Slåtter och bete i gräsmarker, tillsyn, inventering av hotade arter.

Gotlands län: Underhåll av vägar, spänger och torn.

Gävleborgs län: Brobygge, fågeltorn och ved till grillplatser.

Jämtlands län: Tillsyn och naturvårdande skötsel.

Jönköpings län: Stängda dass, borttagna soptunnor.

Kronobergs län: Underhåll av anordningar för friluftsliv, naturvård såsom röjning.

Norrbottens län: Ängsslåtter, myrslåtter, naturvårdsbränning och gränsmarkeringar.

Skåne län: Restaurering av natur, underhåll av vägar och parkeringar.

Stockholms län: Slåtter, tillsyn av friluftslivsanordningar inklusive soptunnor samt byggen av anordningar.

Uppsala län: Underhåll av rastplatser, toaletter och leder såsom att ta bort nedfallna träd över leder.

Värmlands län: Underhåll av rastplatser/leder, nästan ingen bekämpning av invasiva arter.

Västerbottens län: Skötsel av skog enbart i äldre reservat (natura 2000). Underhåll av exempelvis leder och reservatsgränser.

Västernorrlands län: Underhåll av leder, tillsyn, service.

Västmanlands län: Underhåll av leder, naturvårdsåtgärder såsom röjningar, inventering.

Västra Götalands län: Stängsling av betesmarker, slåtter, nya spänger och dylikt.

Örebro län: Naturvårdsröjning, bekämpning av invasiva arter.

Östergötlands län: Arbete mot granbarkborrar, restaurering av natur.

Halland, Kalmar och Sörmlands län har inte svarat.

Källa: TT:s enkät till länsstyrelserna

Dela