Enorma miljardregnet över flyget – mitt i klimatkrisen

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet, Géraud Gordias/unsplash

På kort tid har regeringen fattat tre beslut som alla syftar till att underlätta för flyget. Satsningar på järnväg och kollektivtrafik lyser dock med sin frånvaro.

Sven Elander

create 2024-04-23 update 2024-04-23

Igår släppte EU:s klimattjänst ännu en ny larmrapport som sammanfattar 2023. Rekordstora skogsbränder. Massiva översvämningar. Ökning av antalet dödsoffer. Och en havstemperatur ”bortom extrem”.

Men det är något helt annat som får den svenska regeringen att ligga vaken om nätterna: Luftfartens konkurrenskraft. Eller på ren svenska: folk flyger för lite.

Därför har regeringen på kort tid lagt fram tre förslag som alla syftar till att få fart på flygandet:

En miljardsatsning i vårbudgeten för att undvika avgiftshöjningar och hålla nere biljettpriset.

Ett nytt uppdrag till Trafikverket om att ge kommunala och regionala myndigheter möjlighet att komplettera det statliga utbudet av flyglinjer med allmän trafikplikt.

Ett förslag om att halvera flygskatten, vilket kommer innebära ökade utsläpp.

Eftersom flyget till 99,4 procent drivs av fossila bränslen, och någon större förändring av detta inte kommer ske på lång tid, innebär ökat flygande också ökade utsläpp.

Samtidigt kommer siffror som visar att priset på kollektivtrafik ökar i de flesta av landets regioner. Några öronmärkta satsningar för att sänka priset på buss och tåg finns dock inte i budgeten.

De små satsningar på klimatet som finns i vårbudgeten är sammantaget en tiondel så stora som det man satsar på flyget.

 

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet, Géraud Gordias/unsplash

Dela