Glädjebesked för fjällskogarna

Bild: Djupsjön och Båthussjön. Susanne Hultman.

100 000 hektar fjällnaturskogar ska skyddas. Det är resultatet av en ny överenskommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket.

 

Sven Elander

create 2023-02-08 update 2023-02-08

Vi har tidigare rapporterat att den nya regeringens nedskärningar på skydd av skog riskerar leda till att fler hotade arter dör ut. Men nu kommer en glädjande nyhet: 100 000 hektar fjällnära naturskogar ska skyddas. Det är resultatet av en gammal överenskommelse från 2021 mellan MP, S och C som nu bär frukt. Så här skriver Naturvårdsverket om beskedet:

Fjällnnära skogar längs med hela den svenska fjällkedjan från finska gränsen ner till Dalafjällen är ett unikt ekosystem. Tillsammans med omgivande myrar och fjäll är skogarna unika, inte bara i Sverige utan i hela västra Europa.

−Vi är stolta och glada att vi nu har en överenskommelse på plats för att bevara en stor del av dessa biologiskt mycket värdefulla skogar för kommande generationer. Ett långsiktigt skydd av fjällnaturskogarna skapar också goda möjligheter för renskötsel och för turism och friluftsliv, säger Erik Brandsma, vd Sveaskog.

−Att skydda de utpekade områdena bidrar till flera av de svenska miljökvalitetsmålen såsom ”Storslagen fjällmiljö”, ”Levande skogar” och ”Myllrande våtmarker”. De blivande naturreservaten bidrar också till Sveriges internationella åtaganden för att skydda biologisk mångfald i skogen och ett ökat formellt skydd av skog och mark, säger Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket.

Bild: Susanne Hultman.

Dela