Internationell uppmärksamhet kring vargjakten

Nu skapar den rekordstora vargjakten eko ute i Europa. Samtidigt har flera av de svenska partierna aktivt försökt nedmontera vargens skyddsstatus i Europaparlamentet. Nu hårdnar kritiken.

Lorentz Tovatt

create 2023-01-03 update 2023-01-03

Den svenska vargen är hotad. Den är rödlistad och fridlyst enligt artskyddsförordningen. Antalet är så få att inaveln är stark, enligt Artdatabanken. Ändå inledde Sverige igår sin största vargjakt någonsin, 75 vargar ska skjutas.

Samtidigt vill regeringen förändra den internationella konventionen för artskydd, Bernkonventionen, så att skyddet för vargen sänks. Det var i en omröstning för några veckor sedan i Europaparlamentet som regeringens ståndpunkt blev känd, något som Dagens Nyheter rapporterade om. Linjen fick dessutom stöd av Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna. Enligt förslaget ska vargen nedgraderas från strikt skyddad till att skyddsbestämmelserna ska regleras regionalt.

Nu får den svenska vargpolitiken internationell uppmärksamhet, när The Guardian rapporterar om ny kritik mot regeringens linje. Bland annat intervjuas Marie Stegard från organisationen Jaktkritikerna:

– Vargar som topprovdjur i näringskedjan är en förutsättning för biologisk mångfald. Att döda en fjärdedel av populationen genom jakt har negativa konsekvenser för både djur och natur. Det är katastrofalt för hela ekosystemet. Vargarnas existens bidrar till ett rikare djur- och växtliv. Människans överlevnad beror på friska ekosystem.

Dela