Mindre fjällskog skyddas när budgeten krymper

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ber regeringen skyndsamt om pengar för att kunna skydda den fjällnära skogen. Den minskade budgeten gör arbetet för svårt att utföra.

Lovisa Berglund

create 2023-06-09 update 2023-06-09

Idag finns det två sätt för skogsägare att få ersättning för fjällnära skog som har så höga naturvärden att avverkning inte kan ske. Det ena är att ansöka om att få bilda reservat och på så sätt också ge skogen ett formellt skydd. Det andra är att ansöka om avverkning och få avslag, då får skogen stå kvar men med ett svagare skydd.

Som en konsekvens av regeringens nedskärningar i miljöbudgeten så har takten minskat i bildandet av reservat, och således tar det längre tid att få ersättning den vägen. Nu flaggar därför Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen för att allt fler söker avverkningstillstånd, inte för att avverka skogen utan för att få sin ersättning snabbare.

Konsekvenserna av detta blir att stora arealer av skog utreds två gånger, både för reservat och avverkning, vilket är onödigt kostsamt. Myndigheterna pekar också på att skogsägarnas förtroende för systemet med formellt skydd urholkas och att mindre arealer fjällnära skog faktiskt får ett formellt skydd. Eftersom de två formerna av ersättning kommer från samma pott med pengar så kommer det inte heller finnas medel kvar för att bilda reservat längre fram.

Därför har Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen skyndsamt bett regeringen om 450 miljoner kronor under 2023 för att kunna hantera ärendena kring ersättning för fjällnära skog på ett rimligt sätt. En summa som nästan skulle återställa budgetposten för skydd av värdefull natur till 2022 års nivåer, men bara nästan.

Ansökan med bakgrund och konsekvensanalys finns att läsa här.

Dela