Ministerns dundertabbe: räknade fel med 3 000 %

När moderaterna i valrörelsen bekämpade havsbaserad vindkraft till förmån för kärnkraft uppgav man en siffra som nu i efterhand visade sig vara mer än 3000 procent fel.

Lorentz Tovatt

create 2023-10-11 update 2023-10-11

Som en central del i Moderaternas valrörelse riktades mycket av partiets kritik mot vindkraften, samtidigt som kärnkraften hölls fram som alternativ. Bland annat satte partiet i system att ifrågasätta nya vindkraftsetableringar, både på land och till havs.

En sak som M särskilt motsatte sig var att Svenska Kraftnät, som ansvarar för utbyggnad av elnätet i Sverige, skulle bygga ut kablar i havet för att underlätta för etablering av havsbaserade parker. Detta är någonting som M själva ställde sig bakom i och med den tidigare energiöverenskommelsen, men som man nu motsatte sig. M anser nu istället att åtgärden är alldeles för dyr och dessutom bryter mot principen om teknikneutralitet.

Talesperson i energifrågor under valet var nuvarande ministern Carl-Oskar Bohlin. Han återkom gång på gång till ett påstående om hur mycket dessa kablar skulle kosta för elkonsumenterna – en krona per kWh. Men nu rapporterar Aftonbladet att siffran är helt missförstådd av Bohlin. Den egentliga kostnaden för skattebetalarna är istället 3 öre per kWh.

Det innebär att Moderaterna och Carl-Oskar Bohlin under valrörelsen räknat fel med 3 300 procent och dessutom använt siffran i sin egen plan för kärnkraftsutbyggnad.

Carl-Oskar Bohlin har tidigare gjort sig känd för att precis efter stormen Hans ansvara för en sänkning av budgeten till klimatanspassning, men påstå att det var en höjning. Innan valet gick han också ut och motsatte sig ett importstopp av rysk energi ”för att inte legitimera miljöpartistisk politik”.

Dela