Nytt globalt förnybartrekord 2022

Aldrig tidigare har den förnybara energin producerat mer än under förra året. Och fortsätter det i den här takten kan slutet på den fossila tidsåldern vara nära, visar ny rapport.

Joakim Söder

create 2023-04-12 update 2023-04-12

Trots dystra siffror om fossila subventioner ökar andelen förnybar energi i världen. 12 procent av elen kom från förnybara energikällor förra året, vilket är en ökning från året innan. 

Trots dessa positiva nyheter står fortfarande kolkraften för den största andelen av all energiproduktion i världen, 36 procent. Samtidigt förutspår den nya rapporten från tankesmedjan Ember en liten minskning av fossilproduktionen 2023. Och eftersom investeringarna i sol och vind ökar i hela världen kommer fallet att fortsätta. Trots rekordstora utsläpp 2022, vilket Klimatgranskaren rapporterat om tidigare, tror Ember nu att utsläppen nått sin peak. 

Rapporten tittade på data från 78 länder som tillsammans står för 93 procent av den globala efterfrågan på el. Över 60 länder genererar mer än 10 procent av sin energi från vin och sol. Danmark har den största andelen vind- och solkraft i sin elmix med hela 60,8 procent förra året. 

Men ska världen ha en chans att nå klimatneutralitet 2050, måste siffran upp från 12 procent 2022, till 41 procent 2030, enligt internationella energiorganet IEA. De politiska besluten för att möjliggöra detta måste fattas nu, enligt Ember. Frågan är om regeringen lyssnar.

Dela