Portugal ska dubbla elen – med bara havsvind

Portugal lanserar nu en gigantisk satsning för att dubbla den inhemska elproduktionen. Energikälla? Havsbaserad vindkraft.

Lorentz Tovatt

create 2023-02-12 update 2023-02-12

Det är den portugisiska regeringen som nu släppt planer på offentliga auktioner som tillsammans ska ge 10 GW havsbaserad vindkraft. Det motsvarar ungefär lika mycket el som produceras i landet årligen. Och tidsplanen är imponerande – produktionen ska vara på plats redan 2030.

Portugal har de senaste åren gjort en ambitiös resa och kraftigt ökat sol- och vindkraften. Detta har gjort att man kunnat minska på både kolkraft och olja i energisystemet. Ännu har havsbaserad vindkraft inte spelat en så stor roll, vilket man nu ska råda bot på. Även i Sverige finns företag som vill bygga havsbaserad vindkraft, men hittills har regeringen inte sagt ja till projekten.

Portugal är sedan tidigare också kända för att vara en av de länder som ligger längst fram i att testa nya typer av förnybara energikällor, så som vågkraft.

Dela