Reaktorfelet på Forsmark – elpriset kan tredubblas

Kilian Karger on Unsplash

Kärnkraftens rosade stabilitet lyser med sin frånvaro. Iskylan slår till i Sverige – och Forsmark får reaktorstopp. Elpriset tros tredubblas, men effekterna på elpriset är fortsatt osäkra. ”Hur mycket det kommer öka är svårt att säga innan vi vet hur ansträngt det blir” säger elanalytiker Christian Holtz till Aftonbladet.

Jorunn Fagerström

create 2024-01-04 update 2024-01-04

Debatten kring kärnkraften går het. Regeringen vill satsa stora skattepengar på kärnkraft. Som ett av de främsta argumenten framhålls kärnkraftens stabilitet – en stabilitet som man menar att förnybara energikällor inte har.

Det är därför anmärkningsvärt hur Sveriges elmarknad förväntas kollapsa kommande månad till följd av reaktorstopp på Forsmark. Reaktorn har gått på halvfart sedan förra veckan, och nu rapporterar Aftonbladet att problemen är allvarligare än vad man tidigare trott. Därför förlängs stoppet till 24 januari.

Samma sak hände förra vintern då Sveriges största reaktor behövde stoppas. Den gången sammanföll stoppet dessutom med att stora kärnkraftsreaktorer behövde stoppas i både Frankrike, EU:s överlägset största producent av kärnkraft, och Finland.

Sverige har gjort sig mer beroende av kärnkraften än nästan något annat land i EU. Bara tre länder i EU producerar mer kärnkraft än Sverige.

Effekterna som reaktorstoppet förväntas ha på svenskarnas elpriser är därav enorma.

”Hur mycket det kommer öka är svårt att säga innan vi vet hur ansträngt det blir. Men i snitt kan över priset för januari stiga till över en krona per kilowattimme. Enskilda timmar kommer det absolut bli dyrare än så” säger elanalytiker Christian Holtz till Aftonbladet. Detta skulle motsvara en tredubbling av nuvarande elpriser.

I Tyskland har man, för att parera den svängande energitillgången från exempelvis vindkraft, nyligen ersatt ett nedlagt kärnkraft med ett gigantiskt batteri. Batteriet laddas med energi från vindkraft då det blåser bra.

Om Sverige ska bygga ut kärnkraften ytterligare måste enorma skattepengar satsas och stora säkerhetsriskerna accepteras. Kärnkraften har därför mycket att leva upp till avseende den utlovade stabiliteten. Kylan är här och svenskarnas plånböcker är tomma – var är kärnkraften när den behövs som mest?

Dela