Regeringen erkänner: Stora utsläppsökningar av halverad flygskatt

Bilder: regeringen.se och Frankie Fouganthin

I regeringens eget underlag framgår det tydligt: utsläppsökningarna blir markanta om de går vidare med sina planer på att halvera flygskatten.

Lorentz Tovatt

create 2024-04-24 update 2024-04-24

I veckan har regeringen gått ut med ännu ett förslag som hotar klimatmålen: en halvering av flygskatten. Förslaget kommer ligga som grund när regeringen tar fram sin budget för nästa år.

Först saknades ett underlag för beslutet, men nu har regeringen presenterat ett PM där de bland annat beskriver vilka effekter som förslaget kan få.

Och för den som bryr sig om klimatet är effekterna dystra. Förslaget innebär nämligen i ett slag en kraftig ökning av mängden flygpassagerare, och med det ökade utsläpp.

En halvering av flygskatten innebär enligt regeringens egen bedömning att drygt 300 000 fler passagerare kommer välja flyget per år.

Detta får en direkt effekt på utsläppen. De förväntas ökas med 87 600 ton, vilket motsvarar 2,5 procent av de totala utsläppen från allt flyg i landet.

Flygsektorn är idag kraftigt stöttad av staten. Flyget behöver varken betala moms, energiskatt eller koldioxidskatt. Ovanpå detta fick flygbolagen en rejäl miljardsatsning som stöd i regeringens vårbudget.

Idén med flygskatten var att åtminstone kompensera lite för att flygbolagen inte alls behöver betala för sin klimatskada på annat sätt.

Dela