Rekordmånga nya projekt för havsvind

Havsbaserad vindkraft med en effekt större än all världens kärnkraft. Så många nya projekt från 2022 ligger nu i pipeline för att byggas.

Lorentz Tovatt

create 2023-04-27 update 2023-04-27

Det våras för den havsbaserade vindkraften. Tekniken utvecklas och faller i pris. De absolut flesta stora marknader runt om i världen vänder nu sina blickar mot havsvinden för att lösa morgondagens elutmaningar.

Nu kommer nya siffror som visar vilken explosion som nu sker i investeringarna. Siffrorna handlar om hur stor effekt alla nya havsvindsprojekt som beslutats om under 2022 skulle ha. Eftersom de flesta havsvindsmarknader använder sig av auktionering av havsområden kan man ganska exakt räkna ut vad tillskottet kommer bli.

Och 2022 sticker ut. Bara under detta år har det beslutats om auktioner av havsprojekt motsvarande en effekt på 550 GW. Det är alltså mer än 100 GW mer än vad all världens kärnkraft hade för kapacitet under 2022. Totalt ligger nu 1250 GW havsvindsparker i pipeline för att börja byggas – tre gånger så mycket som all kärnkraft i världen. Här är det dock viktigt att konstatera att det är skillnad på effekt och levererad elproduktion, men tillskotten är helt oavsett enorma.

– Den ryska invasionen av Ukraina påminde varje nation om vikten av energioberoende och hållbarhet, och detta resulterade i högre mål för havsbaserad vindkraft och fler projekt under 2022, säger Breanne Gellatly från Renewables Consulting Group, som gjort sammanställningen.

USA, Storbritannien, Kina och Tyskland är de länder som aviserat störst satsningar.

I Sverige är utvecklingen den motsatta. När länder samlas för att bygga ut havsvinden stannar Sverige hemma och ansökningarna om att bygga i Svenska vatten samlas på hög på energiminister Ebba Buschs bord.

Dela