Nu ännu fler havsparker på Ebba Buschs bord

Antalet ansökningar om att få bygga havsbaserad vindkraft ökar nu för varje månad som går. Ansökningarna hamnar på energiminister Buschs bord, som hittills inte sagt ja till en enda park.

Lorentz Tovatt

create 2023-04-19 update 2023-04-19

Precis som Klimatgranskaren tidigare kunnat rapportera planeras havsbaserade vindkraftsparker i Svenska vatten motsvarande Sveriges nuvarande elproduktion flera gånger om. Då skrev vi om sju konkreta projekt som nått så långt att de ligger för beslut på regeringens bord.

På bara några månader har listan nu utökats med ytterligare några enorma havsparker, tillsammans är de numera tio. Den totala mängd energi som dessa parker skulle kunna generera är imponerande, det rör sig om en årlig produktion på omkring 90 TWh. Det är nästan dubbelt så mycket som svensk kärnkraft producerar.

Många menar att klimatomställningen innebär en kraftig ökning av elbehovet, inte minst när den tunga industrin ska elektrifieras. Det är ett av skälen till att näringslivet är så måna om att regeringen och kommunerna nu behöver börja säga ja till fler vindkraftsprojekt.

Hela listan på havsbaserade projekt som nu ligger på regeringens bord hittar du i faktarutan nedan.

fact_check Fakta

Havsparker på regeringens bord

Parkens namn                     Årsproduktion

Södra Victoria                       6-8 TWh

Stora Middelgrund               2,7 TWh

Kattegatt Syd                        5 TWh

Skåne Havsvindpark             6 TWh

Galatea-Galene                     6-7 TWh

Triton                                     7,5 TWh

Aurora                                   24 TWh

Poseidon                               5,5 TWh

Eystrasalt                               15 TWh

Mareld                                   9-12 TWh

Totalt:                                   86,7-92,7

Källa: Svensk Vindenergi

Dela