SD rasar – mot sin egen nedskärning

Foto: Landstingshuset

SD rasar mot beslutet att strypa stödet till bekämpning av invasiva arter. Det finns bara ett problem. Det är de själva som har skurit ner stödet.

Sven Elander

create 2023-04-14 update 2023-04-14

Regeringens beslut att helt skära bort stödet till bekämpningen av invasiva arter, arter som av människan flyttats till en ny miljö där de kan spridas snabbt, har fått hård kritik. Det handlar om växter som parkslide, jättebalsamin, gul skunkkalla och tromsöloka som kan nu sprida sig ostört i landet.

Nu riktar SD:s miljöpolitiske talesperson Martin Kinnunen hård kritik mot beslutet:

– Det är förbryllande att sådan information kommer ut. Det är inget vi utläser från budgeten. Det var inte så vi hade tänkt neddragningen, att det skulle slå mot arbetet med invasiva arter, säger Martin Kinnunen till Altinget.

Problemet är bara detta: Det är SD som har förhandlat fram budgeten tillsammans med regeringspartierna. För att vara ett parti som står utanför regeringen har SD ett unikt starkt inflytande i regeringskansliet och deltar i förhandlingar om regleringsbrev till myndigheter, propositioner, utredningsdirektiv och annat. Det är alltså svårt att skylla på någon annan.

Från norr till söder förbereder sig länsstyrelserna, som är den instans som drabbas av nedskärningarna, för det värsta. Miljöorganisationen WWF har sammanställt reaktionerna i ett pressmeddelande:

– Många insatser som gjorts riskerar att gå om intet, eftersom de invasiva växterna kan ta över områden som tidigare skötts, till exempel orkdidéängar. Det kan kosta samhället och markägare stora pengar när länsstyrelsen inte kan göra mycket annat än att stå och titta på, säger Nils Carlsson, enhetschef på art- och naturenheten på Länsstyrelsen i Skåne.

–Utan pengar för åtgärder så kan vi inte göra insatser på statlig mark utanför naturskyddade områden. Vi har heller inte möjlighet att stötta länets kommuner ekonomiskt för att underlätta deras arbete mot invasiva främmande arter. De kommer att sprida sig snabbt även här i länet och bli ännu kostsammare och svårare att bekämpa i framtiden, säger Lena Bondestad, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Så kan det gå.

Dela