Regeringen och SD överens: slopa flera klimatmål i nuvarande form

Bild: från regeringens hemsida.

SD ansluter sig nu till klimatmålet 2045, men för klimatet är det nya beskedet dåliga nyheter. Regeringen och SD väljer nämligen att samtidigt slopa alla andra klimatmål i sin nuvarande form. Dessutom försvagar man Klimatpolitiska rådets mandat.

Lorentz Tovatt

create 2023-11-14 update 2023-11-14

Regeringen har nu lämnat besked, det blir slopade klimatmål i sin nuvarande form. Bakgrunden är den debatt som skett kring John Hasslers utredning om hur klimatpolitiken ska ”anpassas” efter EU-politiken, en rapport som dragit på sig svidande kritik och som Hassler själv inte verkar vara särskilt nöjd med.

På dagens pressträff med representanter från både regeringen och SD meddelades det först och främst att SD ansluter sig till klimatmålet 2045, men att alla klimatmål som är beslutade om dessförinnan – de så kallade etappmålen – slopas och görs om.

Detta kommer ske genom att den parlamentariska gruppen Miljömålsbredeningen ges i uppdrag att se över målen. När de förra målen klubbades var SD inte med men nu kommer de utgöra det näst största partiet i gruppen. Detta bäddar för att de nya målen kommer vara betydligt mindre ambitiösa än tidigare. Dessutom innebär en ny process för att ta fram nya mål att klimatarbetet kommer tappa fart och stor osäkerhet kommer uppstå för näringslivets klimatarbete.

För klimatet är detta dåliga nyheter. Det som avgör hur illa klimatförändringarna blir är den totala mängden växthusgaser i atmosfären. Det betyder att det är minst lika viktigt hur man når målet om nollutsläpp 2045 – inte bara att man gör det. Detta illustreras tydligt på bilden nedan:

Den totala mängden utsläpp avgörs inte bara av när man når noll utan minst lika mycket om hur man gör det

Detta betyder att sänkta ambitioner i de mål som ligger närmare i tid än 2045 är förödande för den totala effekten på klimatet.

Texten uppdateras.

Dela