Stor majoritet vill stoppa stöd till flygande

Photo by Ivan Shimko on Unsplash

En bred majoritet av svenskarna – 70 procent – vill ta bort ekonomiska stöd och skattelättnader för flygbranschen. Det visar EIB:s årliga klimatundersökning.

Lorentz Tovatt

create 2023-11-29 update 2023-11-29

Klimatgranskaren kunde igår rapportera om det starka stödet bland svenskarna för att förbjuda korta flygresor. Men svenskarna nöjer sig inte där.

I en ny opinionsundersökning av EIB ställs bland annat frågan om hur folk ser på statligt stöd till flygbranschen. Hela 70 procent av svenskarna uppger att de är för att ta bort ekonomiskt stöd och skattelättnader till flyget. I frågan ingick också andra företag som är starkt beroende av fossila bränslen.

En annan tydlig trend i undersökningen är frågan om rättvisa. En majoritet säger till exempel att de skulle acceptera en skattehöjning för att hjälpa dem med de lägsta inkomsterna att anpassa sig till klimatpolitiken.

I Sverige gör regeringen dock motsatsen till vad svenskarna vill ha. De ger mer pengar till flyget – och tar dem från järnvägen.

Dela