Sverige anklagas för fulspel i EU-förhandlingar

Ett läckt förhandlingspapper pekar på att Sverige för en kompromisslös linje som gynnar skogsindustrin. Detta trots att man som ordförandeland i EU bör hålla en neutral position. Nu får regeringen svidande kritik.

Lorentz Tovatt

create 2023-02-04 update 2023-02-04

Det är förhandlingarna om det så kallade förnybardirektivet som är på agendan. Traditionellt har Sverige fört en lång och hård kamp för att värna svensk skogsindustri gentemot EU, som snarare vela skydda och bevara mer skog. Nu har ett förhandlingspapper läckt som pekar på ett ganska fult förhandlingsspel från regeringens sida, det rapporterar ENDS Europe. Frågan rör bland annat hur mycket man ska kunna gynna skogliga biobränslen som eldas i exempelvis kraftverk.

Det som nu får kritiken att hårdna är att Sverige driver en så hård och kompromisslös linje – trots att man under detta halvår är ordförande. I vanliga fall ska ordföranderollen präglas av neutralitet och en ambition att kompromissa sig fram. Enligt det läckta dokumentet har Sverige valt motsatt strategi. Nu kommer kritik även från svenska miljörörelsen:

– Det Sverige gör nu är inget annat än att fulspela. Det finns redan en position om förnybarhetsdirektivet som EU-länderna, inklusive Sverige, enats om under förra året. Att då som ordförandeland, som dessutom ska agera neutral, gå vid sidan av överenskommelsen för att premiera svensk skogsindustri är anmärkningsvärt, säger Madeleine van der Veer, ansvarig för samhällspolitik på WWF Sverige, till Klimatgranskaren.

Det är inte första gången som Sverige går på tvärs med en mer ambitiös EU-linje. Klimatgranskaren har tidigare rapporterat om att de sänkta ambitionerna i klimatpolitiken kan leda till att Sverige får saftiga böter.

– Sverige gör nu sitt bästa för att ytterligare skada vårt redan sargade förtroende i EU-frågorna i Bryssel, säger Madeleine van der Veer.

Dela