Partiet vägrar ta avstånd från ”foderfiske” – trots risk för kollaps

Foto: Knut Troim, unsplash

Det pågår ett brutalt överfiske i Östersjön, och det mesta av fångsten mals ner till djurfoder. Men KD säger nej till att införa ett förbud mot sådant fiske, trots forskarnas larm.

Sven Elander

create 2024-05-19 update 2024-05-22

I en tidigare version av artikeln stod att KD och C sa ja till att tillåta foderfiske, men C har nu ändrat sitt svar till BalticWaters och säger tydligt nej. 

Forskare har länge larmat om att strömmingen i Östersjön kan vara på väg mot kollaps. Om strömmingen försvann skulle det kunna få förödande konsekvenser. Sillen och strömmingen är motorerna i Östersjöns ekosystem, som huvudföda åt bland annat rovfiskar, sjöfåglar, tumlare och sälar. Utan strömmingen skulle ett antal andra arter också hotas.

Trots detta valde EU:s fiskeriministrar, med Sverige i spetsen, att i oktober 2023 rösta för fortsatt strömmingsfiske i Östersjön. Nästan 100 000 ton strömming ska få fiskas upp i Bottenviken och centrala Östersjön.

Men vad händer då med fisken som fiskas upp? Av fångsterna i Östersjön går över 90 procent till foder åt bland annat fiskodlingar, hund- och kattmat samt mink-, gris- och kycklinguppfödning. De stora trålarna fångar sill och skarpsill till foder medan kustfisket generellt fiskar för humankonsumtion. Humankonsumtion kräver större sill och strömming som det nu är stor brist på. Detta skriver organisationen BalticWaters.

Organisationen har också frågat de svenska partierna vad de vill göra åt den allvarliga situationen.

Ett parti i enkäten svarar tydligt ”ja” på frågan om det ska vara tillåtet med industriellt foderfiske i Östersjön: Kristdemokraterna. Så här kommenterar BalticWaters beskedet från KD:

”Kristdemokraterna utmärker sig som det enda parti som fortsatt vill se ett industriellt foderfiske i Östersjön. Ett fortsatt foderfiske medför dock stora risker för fiskbestånden. Ett tillfälligt stopp kan ge utrymme för bestånden att återhämta sig, men långsiktigt måste det storskaliga foderfisket stoppas permanent. Det medför för stora risker för Östersjöns ekosystem, i värsta fall oåterkalleliga. Sverigedemokraterna svarade varken ja eller nej. Det är ett oklart ställningstagande som, så länge det tillåter industriellt foderfiske, också gynnar det – både på bekostnad av ekosystemet och det småskaliga kustfisket.”

Kristdemokraterna är också det enda parti som inte ens vill överväga ett stopp för fiske av arter som riskerar kollaps. Så här kommenterar BalticWaters det beskedet från KD:

”Kristdemokraterna är, till skillnad från de andra partierna, motvilliga till att överväga ett moratorium och verkar således inte dela synen på hur allvarlig situationen är för sill och strömming i Östersjön. Exemplet med Östersjötorsken, ett kollapsat bestånd som ännu inte återhämtat sig, borde ha lärt våra politiker att det är nödvändigt att dra i bromsen innanbestånden kollapsar.”

Dessvärre kan vi konstatera att KD:s politik också blivit regeringens politik, eftersom både Liberalerna och Moderaterna låtit det bli så.

Foto: Knut Troim, Unsplash,

Dela