Världens största vindkraftverk installerat – på 24 timmar

Foto: Goldwind

Ett nytt världsrekord är satt och det är vindkraftsbolaget Goldwind som är nya mästare. De har installerat sitt gigantiska vindkraftverk på bara ett dygn. När det producerar bra kan det ensamt försörja 170 000 hushåll med el.

Lorentz Tovatt

create 2023-11-26 update 2023-11-26

Expansionen av det förnybara fortsätter runt om i världen och i veckan sattes ett nytt rekord. Världens största vindkraftverk, Goldwinds 16 MW-turbin, installerades ute till havs på bara 24 timmar. Bolaget menar att snabbheten pressar kostnader och därför är viktigt för att skala upp utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften.

Det är ett respektingivande bygge vi har att göra med. När turbinen tidigare slagit sitt produktionsrekord på ett dygn genererade det så mycket el att det ensamt kunde försörja 170 000 hushåll med el, eller lika mycket som en elbil kräver för att kunna köra över 2 miljoner kilometer. Bladens totala sveparea är så stor att det motsvarar sju fotbollsplaner och maxhastigheten för bladspetsarna är en bit över två tredejelar av ljudets hastighet.

Det är ingen slump att det är i Kina som det nya vindkraftverket är installerat. Kina är ett av länderna som satsar mest i världen på ny förnybar energiproduktion. 2021 installerades det mer havsbaserad vindkraft i Kina än det gjorts i resten av världen de tidigare fem åren sammanräknat. Man planerar just nu också världens största havsbaserade vindkraftspark, så stor att den kan stå för hela Norges elbehov.

Tyvärr har Kina parallellt med detta också satsat mycket på fossil energi – en trend som dock förhoppningsvis kan brytas i relativ närtid.

Dela