Domstol ger grönt ljus till stor havspark

Lika mycket el som en kärnkraftsreaktor, fast producerat av vinden ute till havs. Det kan nu bli verklighet sedan Mark- och miljödomstolen gett grönt ljus till Vattenfalls vindpark Kattegatt Syd.

Lorentz Tovatt

create 2023-05-30 update 2023-05-30

Nyligen tog regeringen beslut om klartecken för två av alla de havsbaserade vindkraftsprojekt som köar för beslut. Idag kom beskedet att även Mark och miljödomstolen säger ja till en av dem – Kattegatt Syd. Det är statliga Vattenfalls satsning och det rör sig om max 80 vindkraftverk några mil utanför Falkenberg. Parken är strategiskt placerad för att kunna ansluta till det redan starka elnät som finns i anslutning till Ringhals. Parken planeras kunna producera 5 TWh per år – lika mycket som en kärnkraftsreaktor.

Domstolen konstaterar att parken inte på ett betydande sätt stör naturvärden i närheten och att den därför kan få tillstånd att byggas. Trots det sätter domstolen upp ytterligare några villkor för parken, som bland annat innebär ett större avstånd till närliggande Natura 2000-områden och att hänsyn behöver tas till tumlare under konstruktionstiden.

Dela