Nya siffror: förnybart slår ut fossilt i England

Tack vare en kraftig utbyggnad av förnybart och ett minskat elbehov har utsläppen från Storbritanniens elproduktion minskat kraftigt. Man använde mindre fossila bränslen 2023 än man gjort de senaste 66 åren.

Lorentz Tovatt

create 2024-01-05 update 2024-01-05

Igår kunde Klimatgranskaren rapportera om de positiva nyheterna från Tyskland, att utsläppen minskar tack vare förnybart och mindre kolkraft. Nu visar siffror på samma utveckling i en av de andra stora ekonomierna i Europa – Storbritannien.

När 2023 ska sammanfattas kan vi konstatera att fossil elproduktion minskade med 22 procent och nu landar på en nivå som landet inte varit på sedan 1957. Utvecklingen innebär bland annat att kolkraft nästan är helt utraderat som kraftslag i landet. På totalen har den fossila elproduktionen kapats med två tredjedelar sedan peaken 2008.

Den positiva trenden beror på två faktorer: en kraftig expansion av förnybar elproduktion och på lägre elkonsumtion. Förnybar el har ökat sexfaldigt sedan 2008.

Mer förnybart och lägre elkonsumtion pressar de brittiska utsläppen nedåt

Allt är inte frid och fröjd. Fortfarande utgör det fossila ungefär en tredjedel av elproduktionen, varav nästan allt är fossilgas. Mer kraftfull politik kommer krävas för att man ska nå sina klimatmål, och den högerinriktade regeringen agerar just nu i motsatt riktning.

Foto: Nicholas Doherty på Unsplash

Dela