Regeringen får skarp EU-kritik: smiter från energieffektivisering

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen är mitt i arbetet med att byta tidigare mål för energieffektivisering. Men en rapport från EU visar att regeringens plan är sämst i hela EU. Nu kan regeringen straffas, om inte ambitionsnivån höjs igen.

Lorentz Tovatt

create 2024-03-19 update 2024-03-19

Energiminister Ebba Busch (KD) presenterade så sent som idag på förmiddagen en ny inriktning för energipolitiken på en pressträff tillsammans med klimatminister Romina Pourmokhtari (L), Moderaterna och SD. Men kring energieffektivisering var budskapen otydliga, här meddelades att regeringen kommer återkomma.

Och det kommer de nu bli tvingade till, rapporterar DN.

Tidningen har nämligen tagit del av den rapport som EU-kommissionen nu gått ut med och som riktar skarp kritik mot regeringens arbete med energieffektivisering.

I EU:s arbete med energieffektivisering tas krafttag mot energislöseri, och det innebär bland annat att varje land får ett eget mål i sitt sparande för att leva upp till helheten. När varje land nu rapporterat in vad de tänker göra för att uppnå målen visar det sig att Sveriges regeringen är den som avvikit mest – i negativ riktning. Sverige är alltså sämst i klassen. Detta trots att vi är det landet som konsumerar mest el av alla länder i unionen.

Om inte regeringen inom tre månader återkommer till EU med en ny plan som justerats efter kraven hotas Sverige nu av repressalier från EU.

Egentligen är det nog inte märkligt att vi hamnat här. En av de första sakerna som denna regeringen gjorde på energiområdet var att stoppa förslaget om obligatorisk energieffektivisering för företagen. Vi har också en energiminister som nyligen gick ut och sa att hon inte ville ha mer energisparande framöver, trots att detta kan minska kostnaderna för elkunderna.

Dela