Vindpark stor som kärnreaktor närmare beslut

Parken kan försörja över en miljon hushåll. Den har fått grönt ljus i alla instanser – nu saknas bara regeringsbeslut.

Lorentz Tovatt

create 2023-01-30 update 2023-01-30

Klimatgranskaren har tidigare rapporterat om den stora mängd havsbaserad vindkraft som ligger för beslut på regeringens bord. Nu är en av dessa parker ytterligare ett steg närmare att realiseras – OX2:s Galatea-Galene. Parken planeras några mil utanför Varberg och Falkenberg och skulle producera ca 6-7 TWh, ungefär lika mycket som en kärnkraftsreaktor.

Det är Länsstyrelsen som nu tagit beslut att parken bör godkännas, det rapporterar GP. Men även Försvarsmakten – som annars brukar ha en ljum inställning till havsbaserad vindkraft – är positiva. De har helt godkänt parkens norra del och ”för dialog” angående den södra delen.

Därmed ligger beslutet nu slutgiltigt på regeringen. Om projektet får ett ja även från regeringen så satsar OX2 att ha parken i drift redan 2030. Mängden el skulle motsvara en stor kärnkraftsreaktor eller elförbrukning för över en miljon hushåll. Det täcker hela det ökade elbehov som förväntas komma i Västsverige på grund av industrietableringar, vilket är ett av skälet till att näringslivet välkomnar investeringen. Parkens geografiska läge gör att anslutningen till nätet kan ske på ett effektivt sätt – vid kusten är nämligen Ringhals kärnkraftverk placerat, där två reaktorer nyligen lagts ner. Det innebär att det finns god kapacitet att ansluta stora mängder ny elproduktion.

Dela