Miljömyndighet larmar om kris vid ytterligare nedskärningar

En katastrof för det svenska miljöarbetet. Det är vad som väntar om regeringens miljönedskärningar fortsätter. Naturvårdsverket larmar nu högljutt inför kommande budget.

Lorentz Tovatt

create 2023-03-03 update 2023-03-03

Klimatgranskaren har tidigare rapporterat om de omfattande negativa konsekvenser som regeringens drastiska nedskärningar inom miljöområdet leder till. Tusentals gröna jobb försvinner, mardrömsväxter kan spridas, satsningar på naturreservat läggs på hyllan och hotade djur dör ut. Nu varnar Sveriges viktigaste miljömyndighet Naturvårdsverket för ännu fler negativa konsekvenser om inte budgeten repareras till nästa år.

Det är Altinget som rapporterar om Naturvårdsverkets larm. Bakgrunden är de kraftiga nedskärningar som sker redan detta år, men inte minst de prognoser om ytterligare nedskärningar som regeringen aviserat för kommande år. I sitt underlag till regeringen inför nästa budget lyfter Naturvårdsverket fram tre prioriteringar: mer pengar till myndighetens egen verksamhet, mer pengar till miljöövervakning och mer pengar till skydd av värdefull natur.

– Det är de anslag som är allra mest angelägna att de har tillräcklig volym, då de står för kontinuiteten och drivkraften i miljöarbetet i stort, säger generaldirektör Björn Risinger till Altinget.

Naturvårdsverket höjer ett stort varnande finger för vad som händer om regeringen fortsätter sin nedskärningspolitik. Några av de konsekvenser som Naturvårdsverket lyfter är: sämre klimatstatistik, svårigheter att införa EU-regler på miljöområdet, mindre effektiva miljöprövningar, sämre förutsättningar att mäta hur förorenad luften är, betydligt mindre skötsel av skyddade områden, större risk att vi missar de miljömål som rör naturen och sämre förutsättningar för friluftsliv. Detta var bara ett urval av en lång lista.

 

Dela